søndag 15. februar 2009

Kraftsalve om finanskrisen fra svenske næringslivsveteraner

Under overskriften: "Direktörers maktmissbruk jämförbart med korruption" i Dagens Nyheter torsdag 12. februar stiller svenske nærings-livsveteraner ledere i svensk næringliv til ansvar for finanskrisen.

Veteranene stiller spørsmål om høye avkastningskrav i næringslivet er årsak til de stadig tilbakevendende finansielle boblene vi ser i verdensøkonomien. Avkastningskravene i næringslivet er ofte oppe i 20 prosent. Er dette bærekraftig i økonomier som vokser med 3 prosent, og som har inflasjon på 2 prosent? Gir det et stabilt grunnlag for god utvikling i investeringer og sysselsetting? En viktig årsak ligger, slik debattantene i Dagens Nyheter ser det, i ledernes lønns- og bonusavtaler som er i ubalanse når det gjelder risiko, avkastning og ansvar. Et interessant perspektiv sett i relasjon til debatten om lederlønninger og bonus i Norge, som i det siste har pågått i Dagens Næringsliv mellom BIs Professor Bård Kuvaas og BIs rektor Tom Colbjørnsen.

Debattinnlegget er signert:

GÖSTA ALMGREN, F d vice vd Östgöta Enskilda Bank
ELISABETH ANELL, Styrelseledamot Etikkollegiet
LARS BERN, Ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademin
THOMAS FRANZÉN, F d Riksgäldsdirektör och vise riksbankschef
HANS DE GEER, F d professor vid Handelshögskolan i Stockholm
GÖSTA JEDBERGER, F d vd Praktikertjänst
CHRISTINA JUTTERSTRÖM, Ordförande Etikkollegiet, tidigare DN:s chefredaktör och vd för SVT
LEIF LUNDKVIST, Tidigare direktör IFL vid Handelshögskolan i Stockholm
KERSTIN NORDIN, Styrelseledamot Etikkollegiet
ANDERS LINDSTRÖM, F d vd AB Bahco, D Carnegie & Co AB
BENGT RYDÉN, Fd vd Stockholms Fondbörs
CLAES TROLLESTAD, Docent, sekreterare Etikkollegiet
LARS ÖJEFORS, Docent vid KTH, f d vd Industrifonden

Ikke akkurat Medelsvensson......

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar